Kursi ar NVA kuponiem grupās

Valodu Mape sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001) ietvaros piedāvā bez maksas apgūt svešvalodas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Valodu Mape piedāvā:

1. Angļu valoda bez priekšzināšanām (Beginner), 150 akadēmiskās stundas;
2. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary), 100 akadēmiskās stundas;
3. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate), 100 akadēmiskās stundas;
4. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate), 100 akadēmiskās stundas;
5. Krievu valoda bez priekšzināšanām, 150 akadēmiskās stundas;
6. Krievu valoda ar priekšzināšanām, 100 akadēmiskās stundas.

TUVĀKĀS GRUPAS

Grupa

Stundu skaits

Kursu ilgums

Laiks


94K Krievu valoda ar priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)

100 akad.st.02.09.2021. -

06.10.2021.Katru darbdienu

Laiks tiks precizēts


67K Angļu valoda bez
priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)

150 akad.st.
24.08.2021 - 14.10.2021.

 


Katru darbdienu

Laiks tiks precizēts
68K Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)100 akad.st.

25.08.2021. - 28.09.2021.Katru darbdienu

Laiks tiks precizēts

69K Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)


100 akad.st.

02.09.2021 - 06.10.2021.

Katru darbdienu

Laiks tiks precizēts

Apmācību grupām (intensīvie svešvalodu kursi) var pievienoties arī citas personas bez NVA kupona, saņemot atlaidi mācību maksai. Pirms studenta iekļaušanas apmācību grupā, tiek veiktas individuālas pārrunas, lai precizētu valodu apmācības līmeni.