Previous
Next

Kursi ar NVA kuponiem grupās

Valodu Mape sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (projekta nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) ietvaros piedāvā bez maksas apgūt angļu valodu nodarbinātajiem.

Lai izmantotu šo iespēju:

1️⃣ Piesakies Mūžizglītības kuponiem NVA mājaslapā, sadaļā “Kā pieteikties?”: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba
2️⃣ Piesakies kursiem Valodu mapē : https://www.valodumape.lv/kontakti/
3️⃣ Aizpildi zināšanu līmeņa testu.

 

Valodu Mape piedāvā:

1. Angļu valoda bez priekšzināšanām (Beginners), 150 akadēmiskās stundas;
2. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary), 100 akadēmiskās stundas;
3. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate), 100 akadēmiskās stundas;

Apmācību grupām (intensīvie svešvalodu kursi) var pievienoties arī citas personas bez NVA kupona, saņemot atlaidi mācību maksai. Pirms studenta iekļaušanas apmācību grupā, tiek veikta valodas līmeņa zināšanu pārbaude.

 

TUVĀKĀS GRUPAS


Pieteikties