Kursi ar NVA kuponiem grupās

Valodu Mape sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001) ietvaros piedāvā bez maksas apgūt svešvalodas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Valodu Mape piedāvā:

1. Angļu valoda bez priekšzināšanām (Beginner), 150 akadēmiskās stundas;
2. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary), 100 akadēmiskās stundas;
3. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate), 100 akadēmiskās stundas;
4. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate), 100 akadēmiskās stundas;
5. Krievu valoda bez priekšzināšanām, 150 akadēmiskās stundas;
6. Krievu valoda ar priekšzināšanām, 100 akadēmiskās stundas.

TUVĀKĀS GRUPAS

Grupa

Stundu skaits

Kursu ilgums

Laiks

94K Krievu valoda ar priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)

100 akad.st.


16.03.-21.04.2021.


Katru darbdienu

10:00-12:50


68K Angļu val ar nelielām priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)


100 akad.st.

25.03-30.04.2021

 

Katru darbdienu

9:00-11:50

67K Angļu val bez priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)

150 akad.st.

30.03. – 25.05.2021

 

Katru darbdienu

9:00-11:50


69K Angļu val ar priekšzināšanām (NEKLĀTIENĒ – ZOOM)

100 akad.st.

31.03-07.05.2021

 

P.T.Pk.

9:00-11:50

O.C.

15:00-17:50

Apmācību grupām (intensīvie svešvalodu kursi) var pievienoties arī citas personas bez NVA kupona, saņemot 30% atlaidi mācību maksai. Pirms studenta iekļaušanas apmācību grupā, tiek veiktas individuālas pārrunas, lai precizētu valodu apmācības līmeni.