Krievu valodas kursi grupās un individuāli

Krievu valoda ir otra biežāk lietotā valoda Latvijā tūlīt aiz latviešu valodas, tāpēc krievu valodas zināšanu iegūšana, atsvaidzināšana un nostiprināšana palīdzēs komunicēt ikdienas situācijās, veicināt sava biznesa, produktu un pakalpojumu atpazīstamību vietējā tirgū vai meklējot sadarbības partnerus kāda projekta īstenošanai.

Ja esat daiļliteratūras cienītājs, tad jums būs iespēja lasīt tādu izcilu krievu autoru kā, piemēram, Puškina, Dostojevska, Bulgakova vai Tolstoja darbus, kuri tiek tulkoti visās pasaules valodās, bet īstā esence ir jūtama tikai oriģinālvalodas tekstos. 

Krievu valoda ir vitāli nepieciešama jebkuram Latvijas vai pasaules vēstures entuziastam, jo dod iespēju iepazīties un saprast daudzas vēstures liecības un materiālus.

Krievu valoda ir izplatīta saziņas valoda arī Latvijas kaimiņvalstīs, tāpēc tā ļaus brīvāk justies apceļojot Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, kā arī Krieviju, un, ja esat lokālo un mazāk populāro tūrisma objektu mednieks, tad tos atrast palīdzēs krievu valodā runājoši vietējie iedzīvotāji.

Vai Jūs zināt kreptīgas krievu soļankas vai strogonova recepti? Mācoties krievu valodu, būs iespēja to noskaidrot!

Nevar nepieminēt krievu humoru, kas redzams un dzirdams daudzu mājsaimniecību TV ekrānos. Ja nesaproti neveiklo latviešu valodas tulkojumu subtitros, nāc un apgūsti krievu valodu, klausies un smejies līdzi! 

Krievu valoda ir iespēja  iepazīt arī citas slāvu tautas un kultūras!