PROJEKTA NR:
2020-1-UK01-KA226-VET-094510

iCOM - Svešvalodu komunikatīvās kompetences uzlabošana no attāluma

Miljoniem cilvēku vēlas apgūt svešvalodu vai jūt, ka viņiem tas ir nepieciešams, lai atrastu darbu vai iekļautos jaunā sabiedrībā; ES Padome daudzvalodību min kā vienu no savām pamatkompetencēm. Tomēr bieži vien ir tā, ka pat izglītojamajiem, kuri jau gadiem ilgi mācās valodu, joprojām ir grūtības saprast tos, kam mērķvaloda ir dzimtā, jo trūkst spēcīgu komunikācijas prasmju svešvalodā.

PROJEKTA NR:
2020-1-LV01-KA204-077544

ECT Skills & EL - Uzņēmējdarbības un kritiskās domāšanas prasmes angļu valodas apguvē

Šī projekta ideja ir veicināt “labas prakses apmaiņu”, kā mērķis ir izstrādāt Bootcamp programmu studentiem, kā laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar angļu valodas apguvi.

Šī projekta ietvaros norisināsies piecas starpvalstu sanāksmes (SPS), kurāspiedalīsies 2-3 dalībnieki no katraspartnerorganizācijas.

PROJEKTA NR:
2020-1-UK01-KA204-079059

TGSC (GMSK) - Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai

Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases.

PROJEKTA NR: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032464

Play&Learn - Angļu valodas mācīšana pirmsskolā caur rotaļām un spēlēm

Mazi bērni valodu apgūst brīvi un ar izziņas vieglumu. Apkārtējā vide ir piemērota jaunu zināšanu iegūšanai, bet ne vienmēr šis vides un pieejamo resursu potenciāls tiek izmantots pilnībā.

PROJEKTA NR: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000018351

KA1 Learning Mobility - Apmācības kopā ar Inercia Digital

Šī projekta mērķis ir īstenot apmācību programmu, palīdzot ieviest jaunas un inovatīvas metodes valodu mācīšanas praksē, jo īpaši izzinot informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iespējas, vienlaikus pievēršot uzmanību arī uzņēmējdarbības prasmju veicināšanai.