Šī projekta ideja ir veicināt “labas prakses apmaiņu”, kā mērķis ir izstrādāt
Bootcamp programmu studentiem, kā laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar angļu valodas apguvi.