Erasmus+ projekts ECTskilss&EL

Šī projekta ideja ir veicināt “labas prakses apmaiņu”, kā mērķis ir izstrādāt Bootcamp programmu studentiem, kā laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar angļu valodas apguvi.

ERASMUS+ projekts TGSC

Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mācību procedūrām, kas var palīdzēt izglītojamajiem iegūt gramatikas zināšanas spontānai saziņai. Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai Daria Filimonova Kad mēs runājam savā dzimtajā valodā, mēs parasti nedomājam par to, ko mēs vēlamies teikt. Mēs neapzināti izmantojam šīs valodas zināšanas. Kad mēs mācāmies svešvalodu, mēs attīstām pavisam…