Šobrīd Erasmus+ MAFLE projekta ietvaros kopā ar partneriem no Igaunijas, Somijas, Austrijas, Horvātijas un Spānijas aktīvi strādājam pie mācību materiālu, grāmatas drukātā un elektroniskā formātā iesācēju (A1) līmenī izveides. Iecere ir ar vienotu un mērķtiecīgi radītu vizuālo materiālu veicināt konkrētās valsts valodas apguvi. Nākamā projekta partneru tikšanās norisināsies Valensijā, Spānijā 2019.gada 16.aprīlī. Projekta Numurs: 2017-1-LV01-KA204-035430- “ATRAKTĪVĀKAS SVEŠVALODU APGUVES METODES DARBA UN PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM, IZSLĒDZOT ANGĻU VALODU KĀ STARPNIEKVALODU” Projekta info