Projekts “Kultūra un mantojums komunikācijas jomā, kultūras mantojuma izmantošana saziņas kompetences un starpkultūru attīstības jomā svešvalodu mācīšanā”. (CHIC – in Action) ir vērsts uz svešvalodu mācīšanu pieaugušo izglītībā, tā mērķis ir definēt, kā iesaistīto valstu kultūras mantojumu var izmantot kā valodu mācīšanās instrumentu. Pirmā projekta tikšanās notika Atēnās, Grieķijā 2018. gada 29. un 30. novembrī, kuru rīkoja mūsu partneri ERFC (Grieķija). Nākamā starpvalstu tikšanās notiks 2019. gada maijā Romā, Itālijā. Šajā projektā iesaistītie partneri ir Ustanova za obrazovanje odraslih Dante…