Pievienojies esošajām vai jaunajām valodu kursu grupām jau janvārī! Šis ir laiks, kad plānojam atvaļinājumus, sagatavojies ceļošanai, atsvaidzinot esošās valodu zināšanas vai uzsākot jaunas valodas apguvi. Valodu iespējams mācīties arī individuāli!