Lincā mācības organizēja mūsu partneri starpnozaru izglītības institūts IiB (Institut fuer interdisziplinaere Bildung), privāta iestāde, kas apvieno valodu, informācijas tehnoloģiju, sociālo un ekonomisko zinātņu pasniedzējus, lai piedāvātu dažādu līmeņu un izaicinājumu mācības pieaugušajiem.Mācības notika no 25.10-27.10. Lincas Solārpilsētā (Solar-City), kas ir viens no diviem ES finansētiem projektiem, dabas resursu izmantošana videi draudzīgas pilsētvides radīšanā.Lincā bijām 11 skolotāji, jo e-mācības ir kvalitatīvākas mazākās grupās un ar individuālu pieeju. Austrijas kolēģi iepazīstināja ar platformu quizlet un learnigApps.org iespējām. Šajās platformās mēs paši…