Veiksmīgi aizvadīta pirmā projekta partneru sanāksme Rīgā 2018.gada 13.februārī. Tikamāmies ar Austrijas, Somija, Spānijas un Igaunijas kolēģiem. Nākamā tikšanās skolotāju kursos Rijeka, Horvātijā 2018. gadā 22.jūlijā.