Projekts Nr 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekta Numurs (PROJECT NO. 2017-1-LV01-KA204-035430)

ATRAKTĪVĀKAS SVEŠVALODU APGUVES METODES DARBA UN PATVĒRUMA MEKLĒTAJIEM, IZSLĒDZOT ANGĻU VALODU KĀ STARPNIEKVALODU

(METHODS OF MORE ATTRACTIVE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, EXCLUDING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION FOR APPLICIANTS FOR JOB AND ASYLUM)

Projektā iesaistītas sešas valstis: Austrija, Igaunija, Horvātija, Somija, Spānija un Latvija kā koordinējošā valsts.

Projekta iecere bija saistīta ar 2 svarīgām lietām

  • valodu skolotāju tālākizglītību un pieredzes apmaiņu par pieejamajiem valodas apguves materiāliem un problēmām valsts valodas apguvē (L2 darba un patvēruma meklētājiem), katrā no valstīm;
  • uz dotās izpētes bāzes izveidot mācību materiālu grāmatas un elektroniskajā formātā iesācēju (A1) līmenim, ar vienotu un mērķtiecīgi radītu vizuālo materiālu, kas veicina konkrētās valsts valodas apguvi.

Šobrīd ir noslēdzie pirmais posms, kurā skolotāji  Rijekas pilsētā Horvātijā un Lincā, Austrijā mācījās, diskutēja un veidoja materiālus e-vidē. Mūsuprāt, liels ieguvums šajā posmā ir ne tikai jaunas zināšanas, bet arī psiholoģiskās barjeras pārvarēšanas prasmes, kas saistītas ar:

*atrašanos citā vidē un kultūrā;

* kļūšanu no skolotāja par skolojamo;

*iekļaušanos komandā, kur savas ambīcijas ir mazsvarīgākas par pozitīvas atmosfēras radīšanu, kas ļoti svarīgi, lai pilnveidotos.

Rijekā mūs uzņēma pieaugušo izglītības centra (institution)“Dante” komanda. No 23.07. līdz 25.07. lieliskā atmosfērā un līdz pat 30C saules svelmē aiz loga, 20 dažādu valstu skolotāji cītīgi klausījās, aktīvi līdzdarbojās un diskutēja par mūsdienīgām metodēm valodu apguvē. Protams, neizpalika arī  iepazīšanās ar pilsētu, muzejiem un Adrijas jūras peldes.

Lincā mācības organizēja mūsu partneri starpnozaru izglītības institūts IiB (Institut fuer interdisziplinaere Bildung), privāta iestāde, kas apvieno valodu, informācijas tehnoloģiju, sociālo un ekonomisko zinātņu pasniedzējus, lai piedāvātu dažādu līmeņu un izaicinājumu mācības pieaugušajiem.

Mācības notika no 25.10-27.10. Lincas Solārpilsētā (Solar-City), kas ir viens no diviem ES finansētiem projektiem, dabas resursu izmantošana videi draudzīgas pilsētvides radīšanā.

Lincā bijām 11 skolotāji, jo e-mācības ir kvalitatīvākas mazākās grupās un ar individuālu pieeju. Austrijas kolēģi iepazīstināja ar platformu quizlet un learnigApps.org iespējām. Šajās platformās mēs paši arī veidojām un prezentējām jaunus materiālus. Vēl Austrijas mācību laikā mēs daudz diskutējām par leksikas apguves metodēm caur vizuālo, kustību un teatrālo paņēmienu izmantošanu.

Šobrīd ir sācies intensīvs darbs pie intelektuālā materiāla radīšanas. Materiāla “akreditēšana” notiks aprīlī, kad radošo projekta grupu uzņems Spānijas pilsētas Valensijas partneri. Savukārt 2019. gada 29. augustā, Valmierā paredzēta projekta materiāla prezentācija un noslēguma konference.

MAFLE Facebook mājaslapa

Mācību materiāli pieejami MAFLE mājas lapā http://www.mafle.eu/

CHIC Projekta numurs 2018-1-HR01-KA204-047462

Projekts “Kultūra un mantojums komunikācijas jomā – kultūras mantojuma izmantošana saziņas kompetences un starpkultūru attīstības jomā svešvalodu mācīšanā”. (CHIC – in Action) ir vērsts uz svešvalodu mācīšanu pieaugušo izglītībā, tā mērķis ir definēt, kā iesaistīto valstu kultūras  mantojumu var izmantot kā valodu mācīšanās instrumentu.

Pirmā projekta tikšanās notika Atēnās, Grieķijā 2018. gada 29. un 30.novembrī, kuru rīkoja mūsu partneri ERFC (Grieķija).

Nākamā starpvalstu tikšanās notiks 2019.gada maijā Romā, Itālijā.Šajā projektā iesaistītie partneri ir Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Horvātija), Starptautiskā valodu skola – ILS (Itālija),  European Regional Framework for Co- Operation – ERFC (Grieķija), Escola Profissionalde Salvaterra de Magos (Portugāle) un Escuela Oficial de Idiomas RioVero  (Spānija).

https://chic-learning.online

https://www.facebook.com/chiclearningonline/

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

POLICIJAS KOLEDŽA

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

KOCĒNU SKOLA