Strādājam pie grāmatas izveides

Šobrīd Erasmus+ MAFLE projekta ietvaros kopā ar partneriem no Igaunijas, Somijas, Austrijas, Horvātijas un Spānijas aktīvi strādājam pie mācību materiālu, grāmatas drukātā un elektroniskā formātā iesācēju (A1) līmenī izveides. Iecere ir ar vienotu un mērķtiecīgi radītu vizuālo materiālu veicināt konkrētās valsts valodas apguvi. Nākamā projekta partneru tikšanās norisināsies Valensijā, Spānijā 2019.gada 16.aprīlī. Projekta Numurs: 2017-1-LV01-KA204-035430- “ATRAKTĪVĀKAS SVEŠVALODU APGUVES METODES DARBA UN PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM, IZSLĒDZOT ANGĻU VALODU KĀ STARPNIEKVALODU” Projekta info

Laiks svinēt Valodu Mape 5 gadu jubileju!

Šodien, 13.martā svinam SIA Valodu Mape 5 gadu jubileju. Garda kūka priecē visus studentus un mācībspēkus. Vēlamies pateikt lielu paldies mūsu kolēģiem, studentiem un sadarbības partneriem!

CHIC- In Action! Pirmā tikšanās Atēnās

Projekts “Kultūra un mantojums komunikācijas jomā, kultūras mantojuma izmantošana saziņas kompetences un starpkultūru attīstības jomā svešvalodu mācīšanā”. (CHIC – in Action) ir vērsts uz svešvalodu mācīšanu pieaugušo izglītībā, tā mērķis ir definēt, kā iesaistīto valstu kultūras mantojumu var izmantot kā valodu mācīšanās instrumentu. Pirmā projekta tikšanās notika Atēnās, Grieķijā 2018. gada 29. un 30. novembrī, kuru rīkoja mūsu partneri ERFC (Grieķija). Nākamā starpvalstu tikšanās notiks 2019. gada maijā Romā, Itālijā. Šajā projektā iesaistītie partneri ir Ustanova za obrazovanje odraslih Dante…