CHIC – In Action!

Projekta CHIC – In Action! otrā partneru tikšanās notika Romā no  6. – 7. maijam. Projekta partneri no 6 Eiropas valstīm – Horvātijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Spānijas Romā diskutēja par sekojošiem tematiem: Prezentācija “Svešvalodu mācīšana, izmantojot Eiropas kultūras mantojumu”, par kuru atbildīga bija Horvātija; Mācību materiālu digitālās platformas Learnpress prezentācija, par kuru atbildīga bija Itālija; Diskusija par Grieķijas partneru sagatavoto projekta rezultātu izplatīšanas plānu; Skolotāju apmācību programmas prezentācija, kas notiks Horvātijā 2019. gada jūnijā.